ROWLAND, Zuzana and Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín (Valuation of a real estate in the Dolní Miletín cadastre). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 2, No 1, p. 48-58. ISSN 2533-6258.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín
Name (in English) Valuation of a real estate in the Dolní Miletín cadastre
Authors ROWLAND, Zuzana and Veronika MACHOVÁ.
Edition Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, 2533-6258.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) ocenění pozemku; nemovitost; oceňovací vyhláška
Keywords in English land valuation; real estate; valuation decree
Tags FIP_1
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 24/1/2018 14:43.
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je určit zjištěnou cenu pozemku v k.ú. Dolní Miletín podle stavu ke dni právních účinků vkladu. Je tak zjištěna cena nemovité věci pro stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí. Stanoven je index trhu s nemovitými věcmi, index polohy, index omezujících vlivů pozemku. Uveden je také přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků a koeficienty obce. Závěrem je stanovena zjištěná cena posuzovaného pozemku.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to determine the price of the land in the cadastral area Dolni Miletín as of the date of the legal effects of the deposit. The determined price of the real estate is the price of the property used for determining the tax base from the acquisition of immovable property. Also, the Real Estate Market Index, Position Index and Land Impairment Index are set. The list of used unit prices of building plots and the coefficients of the municipality are also given. In conclusion, the price of the land is determined.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Oceneni_pozemku_v_katastralnim_uzemi_Dolni_Miletin.pdf   File version Mikšíková, B. 24/1/2018

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • a concrete person Ing. Veronika Machová, MBA, učo 5222
  • a concrete person Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 21/6/2021 05:04