VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Jaromír VRBKA and Svetlana ASCHMARINA. Specific performance evaluation of medium-sized enterprise operating in the automotive industry using modern methods of evaluation on concrete example in the conditions of the Slovak Republic. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 2, No 1, p. 9-27. ISSN 2533-6258.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specific performance evaluation of medium-sized enterprise operating in the automotive industry using modern methods of evaluation on concrete example in the conditions of the Slovak Republic
Name in Czech Specifické hodnocení výkonu středně velkých podniků působících v automobilovém průmyslu pomocí moderních metod hodnocení na konkrétním příkladu v podmínkách Slovenské republiky
Authors VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Jaromír VRBKA and Svetlana ASCHMARINA.
Edition Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice, Česká republika, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, 2533-6258.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) ekonomická přidaná hodnota; výkonnost společnosti; automobilový průmysl; strategie; riziko
Keywords in English economic value added; company performance; automotive industry; strategies; risk
Tags FIP_2
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 26/1/2018 13:16.
Abstract
The article addresses the first step in evaluating the performance of a medium-sized organization operating in the automotive industry. To improve relevance, a combination of modern financial and non-financial methods of performance evaluation is chosen as the evaluation methodology. Subsequently, based on the resulting performance indicators, the article points out the specification in which the company operates. The benefit of the article is that it also links to specific measurement methods, the outcomes of a strategy for future company development in the final section.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá prvním krokem při hodnocení výkonu středně velké organizace působící v automobilovém průmyslu. Pro zlepšení relevance je jako metodika hodnocení zvolena kombinace moderních finančních a nefinančních metod hodnocení výkonu. Následně, na základě výsledných ukazatelů výkonnosti, článek poukazuje na specifikaci, ve které společnost působí. Přínosem tohoto článku je, že odkazuje také na konkrétní měřicí metody, výsledky strategie pro budoucí vývoj společnosti v závěrečné části.
PrintDisplayed: 24/10/2021 12:06