KABOURKOVÁ, Kristina. PRODUKCE OVOCE V ČESKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚDAJŮ S VYBRANÝMI ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE (Fruit Production in the Czech Republic and Data Comparison with Selected Countries of the European Union). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 11-24. ISSN 1214-4967.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name PRODUKCE OVOCE V ČESKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚDAJŮ S VYBRANÝMI ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE
Name (in English) Fruit Production in the Czech Republic and Data Comparison with Selected Countries of the European Union
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition Auspicia, České Budějovice, VŠERS, 2017, 1214-4967.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) ovoce; pěstování;ovocnářství;druhy ovoce
Keywords in English fruit;growing;fruit growing;kinds of fruits
Tags ERIH, FUC
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 14:56.
Abstract
Autorka ve svém příspěvku charakterizuje pěstování ovoce v České republice. V úvodní části popisuje vývoj této hospodářské aktivity od minulých dob. Dále porovnává vybrané ukazatele z České republiky s ukazateli z některých států Evropské unie. Komparuje produkci nejdůležitějších druhů ovoce podle jednotlivých krajů České republiky. Upozorňuje na významný vliv klimatických podmínek. Autorka zdůrazňuje, že je nezbytné uchovávat starobylé odrůdy ovocných dřevin, které jsou národním bohatstvím a genetickým zdrojem, jehož hodnotu není možné vyčíslit v penězích.
Abstract (in English)
The author characterizes fruit growing in the Czech Republic in her contribution. The introductory part describes the development of this economic activity from the past times. It also compares selected indicators in the Czech Republic with indicators in some EU countries. It compares the production of the most important kinds of fruit according to every single region of the Czech Republic. It emphasizes that the climate conditions have a very significant impact. The author points out the need to preserve ancient plant varieties, which are the national wealth and genetic resource whose value is priceless.
PrintDisplayed: 24/10/2021 10:47