VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND and Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků (Overview of methods of comprehensive business evaluation). 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 pp. ISBN 978-80-7468-119-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled metod komplexního hodnocení podniků
Name (in English) Overview of methods of comprehensive business evaluation
Authors VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND and Veronika MACHOVÁ.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 247 pp. 2017.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-119-6
Keywords (in Czech) metody komplexního hodnocení podniků; finanční analýza; vícenásobná diskriminační analýza; umělé neuronové sítě; oceňování; benchmarking
Keywords in English methods of comprehensive business evaluation; financial analysis; multiple discriminant analysis; artificial neural networks; valuation; benchmarking
Tags FIP_2
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 19/12/2017 09:45.
Abstract
Vysokoškolská učebnice se zabývá přehledem jednotlivých metod komplexního hodnocení podniků. Je uveden přehled všech důležitějších metod pro komplexní hodnocení podniků včetně poměrně podrobného popisu nových metod - konkrétně pak umělých neuronových sítí. Publikace obsahuje také praktické řešené příklady, které jsou tematicky zařazeny k daným kapitolám. Učebnice je rozdělena celkem na 7 kapitol.
Abstract (in English)
The university textbook deals with an overview of individual methods for comprehensive business evaluation. An overview of all the most important methods for comprehensive enterprise evaluation is provided, including a relatively detailed description of new methods - specifically, artificial neural networks. The publication also contains practical examples, which are thematically included in the chapters. The textbook is divided into 7 chapters.
PrintDisplayed: 26/9/2022 08:51