PRUŠKOVÁ, Kristýna. The mutual relations between level of development and project documentation stages in Czech Republic’s legislation. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62. 1.vyd. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 821-826. ISBN 978-619-7408-13-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The mutual relations between level of development and project documentation stages in Czech Republic’s legislation
Name in Czech Vzájemné vztahy mezi úrovní vývoje a stupni projektové dokumentace v České republice
Authors PRUŠKOVÁ, Kristýna (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1.vyd. Sofia, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62, p. 821-826, 6 pp. 2017.
Publisher STEF92 Technology Ltd.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20102 Construction engineering, Municipal and structural engineering
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001127
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-619-7408-13-3
Keywords (in Czech) úroveň vývoje; stupně projektové dokumentace; legislativa; implementace; management informačního modelování budov
Keywords in English level of development; project documentation stages; legislation; implementation; building information management
Tags N_FAM, RIV17, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 20/4/2018 11:20.
Abstract
In order to implement Building Information Modeling Technology into Czech Republic’s Legislation, there emerged need to define the most effective way to set proper data structure, requested information and constitute useful level of details within the existing Czech Republic’s Legislation. The most effective tool should be to employ the Level of Development, which is the interconnection of requested Level of Information and Level of Detail in different building life cycle stages. Level of Development proved to be a very useful tool to determine information reliability needed for Building Information Management. This paper shows the possible way, how to define the needs to request on information in project documentation’ stages defined in the existing Czech Republic’s legislation and by the Level of Development and their mutual relations.
Abstract (in Czech)
Za účelem implementace technologie informačního modelování budov do legislativy České republiky se u kázalo, že je třeba definovat nejefektivnější způsob nastavení správné datové struktury, požadovaných informací a ustanovit užitečnou úroveň detailů v rámci stávající legislativy České republiky. Nejefektivnějším nástrojem by mělo být užití úrovně vývoje, která je propojením mezi požadovanou úrovní informací a úrovní detailu v různých fázcích životního cyklu stavby. Úroveň vývoje se ukázala být velmi užitečným nástrojem pro určení spolehlivosti informací potřebných pro management informačního modelování budov. Tento příspěvek ukazuje možný způsob, jak definovat potřeby požadovaných informací ve stupních projektové dokumentace definovanýých legislativou České republiky a úrovní vývoje a jejich vzájemných vztahem.
PrintDisplayed: 4/2/2023 05:57