KABOURKOVÁ, Kristina and Markéta POPÍLKOVÁ. VLIV SLEV NA DANI Z PŘÍJMŮ NA VÝŠI ČISTÉ MZDY POPLATNÍKA VE VZTAHU K POČTU VYŽIVOVANÝCH DĚTÍ (Effect of Income Tax Deductions on Net Wage of Taxpayer in Relation to Number of Children). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, vol. 14, No 1, p. 129-136. ISSN 1214-4967.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VLIV SLEV NA DANI Z PŘÍJMŮ NA VÝŠI ČISTÉ MZDY POPLATNÍKA VE VZTAHU K POČTU VYŽIVOVANÝCH DĚTÍ
Name (in English) Effect of Income Tax Deductions on Net Wage of Taxpayer in Relation to Number of Children
Authors KABOURKOVÁ, Kristina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Markéta POPÍLKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Auspicia, České Budějovice, VŠERS, 2017, 1214-4967.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) hrubá mzda;čistá mzda;sleva na dani;daňové zvýhodnění na dítě
Keywords in English gross wage;net wage;tax deduction;child care tax deduction
Tags ERIH, MZU
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 2/11/2017 14:33.
Abstract
Autorky se ve svém příspěvku zaměřily na vývoj slev na dani z příjmů na poplatníka a daňového zvýhodnění na dítě poplatníka v letech 2008 až 2017. Komparovaly výši čisté mzdy u zaměstnanců s hrubou měsíční mzdou 15 000 Kč 25 000 Kč a 40 000 Kč, s tím, že zohledňovaly zaměstnance bezdětného, s jedním, dvěma a třemi dětmi. Při svém šetření zjistily, že největší vliv na výši čisté mzdy má daňové zvýhodnění na dítě a daňový bonus v případě, kdy hrubá mzda činí 15 000 Kč. S rostoucí hrubou mzdou se vliv těchto slev snižuje.
Abstract (in English)
The authors focused on development of income tax deduction for a taxpayer and child care tax deduction in the years 2008 to 2017. They compared the amount of net wage for employees with gross monthly wage 15,000 CZK, 25,000 CZK and 40,000 CZK, taking into account the employees with no children, with one, two or three children. They found out in their survey that child care tax deduction and tax bonus have the biggest impact on the amount of net wage in case that the gross wage is 15,000 CZK. The impact of these tax deductions decreases with the increase of the gross wage.
PrintDisplayed: 24/10/2021 10:41