VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ and Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků (Using of neural networks for comprehensive business evaluation). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. 234 pp. ISBN 978-80-7400-642-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků
Name (in English) Using of neural networks for comprehensive business evaluation
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří JELÍNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VÁCHAL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jarmila STRAKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vojtěch STEHEL (203 Czech Republic).
Edition 1. vydání. Praha, 234 pp. 2017.
Publisher Nakladatelství C. H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001024
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7400-642-5
Keywords (in Czech) umělé neuronové sítě; komplexní metody; hodnocení podniku; zpracování dat; benchmarking; finanční metody
Keywords in English artificial neural networks; comprehensive methods; company evaluation; data processing; benchmarking; financial methods
Tags FIP_2, FRI_2, RIV17
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 3/5/2017 07:35.
Abstract
V této knize je podrobně zkoumána oblast metod komplexního hodnocení podniků. Zprvu je analyzován pojem benchmarking a popsány benchmarkingové a finanční metody hodnocení podniku. Jistá pozornost je věnována také finanční analýze a analýze poměrových ukazatelů. Následně se kniha zabývá neuronovými sítěmi, jejich historií, vznikem a využitím v podnikové sféře.  Její součástí jsou rovněž nejrůznější příklady praktického využití stávajících metod pro hodnocení podniků včetně příkladů s využitím neuronových sítí.
Abstract (in English)
This book examines in detail the comprehensive methods for company evaluation. First, it is analyzed concept of benchmarking and described benchmarking and financial methods of business evaluation. A certain attention is also paid to financial analysis and analysis of financial ratios. Then book deals with neural networks, specifically their history, creation and using in business sector. It includes also various examples of practical application of existing methods for business evaluation including examples with using of neural networks.
PrintDisplayed: 29/11/2021 19:40