ROUSEK, Pavel. Mutual Foreign Trade between China and the Visegrad Group. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 42-51. ISSN 1805-9112.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mutual Foreign Trade between China and the Visegrad Group
Název česky Vzájemný zahraniční obchod mezi Čínou a Visegradskou skupinou
Autoři ROUSEK, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, 1805-9112.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000873
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Makroekonomické ukazatele; Ukazatele obchodu; zahraniční obchod
Klíčová slova anglicky Macroeconomic Indicators; Trade Indicators; Foreign Trade
Štítky ERIH, KEM6, RIV16
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 22. 12. 2016 11:06.
Anotace
Foreign trade is very important in today's globalized world. China is currently the exporter number one and the importer number two in the world. The European Union is one of the largest economies in the world. International cooperation between China and EU regions is, therefore, very important. This text focuses on mutual foreign trade between China and the Visegrad Group. Visegrad Group is specialized in the production of whole cars and vehicle parts. There is a difference in origins of products for consumption and origins of products for investments in Visegrad Group. Chinese importers neglect the potential of V4 countries yet. There is necessary to liberalize the mutual foreign trade, cooperation, specialization and technology transfer in the future.
Anotace česky
Zahraniční obchod je v dnešním globalizovaném světě velmi důležitý. Čína je v současné době exportérem číslo jedna a dovozce číslo dvě ve světě. Evropská unie je jednou z největších ekonomik na světě. Mezinárodní spolupráce mezi Čínou a regiony EU je proto velmi důležitá. Tento text se zaměřuje na vzájemný zahraniční obchod mezi Čínou a Visegrádskou skupinou. Visegrádská skupina se specializuje na výrobu celých automobilů a částí vozidel. Existuje rozdíl v původu spotřebních produktů a původu investičních produktů uvnitř Visegrádské skupiny. Čínští dovozci dosud opomíjejí potenciál zemí V4. V budoucnu tedy bude nutné liberalizovat vzájemný zahraniční obchod, spolupracovat, specializovat se a sdílet technologie.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:22