VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Techno-economic analysis of waste paper energy utilization. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 23, s. 3459-3463. ISSN 1556-7036.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Techno-economic analysis of waste paper energy utilization
Název česky Technicko-ekonomická analýza využití energie odpadního papíru
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Philadelphia, TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, 1556-7036.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000834
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Anaerobní fermentace; finanční hodnocení; management recyklade papíru; pyrolýza; odpadní papír
Klíčová slova anglicky Anaerobic fermentation; financial assessment; paper recycling management; pyrolysis; waste paper
Štítky KEM6, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 14. 11. 2016 13:49.
Anotace
Waste paper contains much more fillers, adhesives, dyes, polishers, and similar additives that are problematic for conventional paper recycling technologies. A sharp growth of this trend encourages conceptual reengineering of the existing technological processes in waste paper management. In this article, a techno-economic analysis of energy utilization by means combustion, anaerobic fermentation (also accelerated by steam-explosion), and pyrolysis was carried out in a pilot scale.
Anotace česky
Odpadní (sběrový) papír obsahuje mnohem více plniv, lepidel, barviv, leštičů a podobných přísad, které jsou problematické pro technologie konvenční recyklace papíru. Prudký růst tohoto trendu podporuje koncepční reengineering stávajících technologických procesů v oblasni řízení odpadního papíru. V tomto článku byla v pilotním měřítku provedena technicko-ekonomická analýza využití energie spalováním - anaerobní fermentací (urychlená parní explozí) a pyrolýza.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 10:54