Informační systém VŠTE
ŠVEC, Roman a Petra SOLAROVÁ. The importance of accommodation establishments in tourism and their localization: the case of the chosen area in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. The 27th International Business Information Management Association Conference. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 1454-1467. ISBN 978-0-9860419-6-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The importance of accommodation establishments in tourism and their localization: the case of the chosen area in the Czech Republic
Název česky Význam ubytovacích zařízeních cestovního ruchu a jejich lokalizace na případu vybrané oblasti v České republice
Autoři ŠVEC, Roman (203 Česká republika, domácí) a Petra SOLAROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Milan, Italy, The 27th International Business Information Management Association Conference, od s. 1454-1467, 14 s. 2016.
Nakladatel International Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000833
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-9860419-6-9
Klíčová slova česky potraviny; cestovní ruch; gastronomie; stravovací zařízení; preference; regionální produkty
Klíčová slova anglicky Food Tourism; gastronomy; catering establishments; preferences; regional products
Štítky KCRM3, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 8. 11. 2016 13:10.
Anotace
This paper deals with the topic of Food Tourism and its connection with the local gastronomic products. It compares the demand for the local food in retail stores and in catering establishments: a istinct disproportion between the customers’ willingness to find out information about the food origin, while shopping in a store in comparison with buying the food in the catering establishments. The aim of the paper was to identify possible problems in the perception of local food by tourists and to recognize their role when assessing the offer in the catering establishments in the studied area. The conclusion indicates other possibilities for the offer of local food which can be usable for catering establishments. The findings are based on data obtained through questionnaires.
Anotace česky
Příspěvek souvisí s tématem potravin cestovního ruchu a jeho spojení s místními gastronomickými produkty. Porovnává poptávku po místních potravin v obchodech a ve stravovacích zařízeních. Cílem této práce bylo odhalit případné problémy ve vnímání místních potravin turisty a ukázat jejich roli při v současné nabídce produktů ve stravovacích zařízeních studované oblasti. V závěru příspěvek naznačuje další možnosti nabídky místních potravin, které mohou být použitelné pro stravování. Tyto závěry jsou založeny na údajích získaných prostřednictvím primárního výzkumu konkrétně dotazníků.
Zobrazeno: 2. 12. 2023 21:57