Informační systém VŠTE
ANTOŠ, Karel. VYUŽITÍ EXPERIMENTOVÁNÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 1-9. ISSN 1805-8949.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VYUŽITÍ EXPERIMENTOVÁNÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE
Název anglicky USING THE EXPERIMENTATION FOR SOLVING PROBLEMS IN SCHOOL MATHEMATICS
Autoři ANTOŠ, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 1805-8949.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000708
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky experimentování; matematická situace; problém; dokazování; Fibonacciho posloupnost; největší společný dělitel
Klíčová slova anglicky experimentation; mathematical situation; problem; proof; Fibonacci sequence; the greatest common divisor
Štítky KPV1, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 24. 8. 2016 13:56.
Anotace
Článek Využití experimentování při řešení problémů ve školské matematice chce ukázat, jak lze do výuky školské matematiky zapojit metodu zvanou výzkumný přístup. Ukazuje, jak se ve výzkumném přístupu dá užít experimentování, a jak se pomocí experimentování dají zkoumat matematické situace, případně řešit matematické problémy. Ukazuje, že pomocí této metody lze naučit žáky a studenty problémy řešit sami, nebo v případě matematických situací je i objevovat. Žáci a studenti tak mohou poznat tvůrčí aspekt matematiky jako cestu k samostatnému hledání řešení matematických problémů. Cílem je ukázat výzkumný přístup jako metodu, pomocí které mohou žáci objevovat nové poznatky a sami se učit. Využití experimentování je zde ukázáno na příkladech zkoumání matematické situace a řešení dvou problémů.
Anotace anglicky
Article Using experimentation for solving problem in school mathematics wants to show how the method called research approach can be involved to the teaching of school mathematics. It shows how experimentation can be used in the research approach and how the experimentation can be used for exploring mathematical situations or possibly for solving mathematical problems. Using this method we can teach pupils and students to solve problems by themselves, or in the case of mathematical situations to explore them. Pupils and students can get to know the creative aspect of mathematics as a way to finding solutions to mathematical problems. The aim is to show the research approach as a method by which students can discover new knowledge and teach themselves. Using experimentation is shown by the examples exploring mathematical situations and solving two mathematical problems.
Zobrazeno: 15. 6. 2024 05:57