VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. TECHNO-ECONOMIC APPRAISAL OF WASTE CELLULOSE PROCESSING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1233-1237. ISSN 1618-954X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název TECHNO-ECONOMIC APPRAISAL OF WASTE CELLULOSE PROCESSING
Název česky TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ CELULÓZY
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí) a Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Clean Technologies and Environmental Policy, Berlín, Springer, 2016, 1618-954X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000693
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000376015900023
Klíčová slova česky odpadové hospodářství; hodnocení životního prostředí; doba návratnosti; pevné zbytky pyrolýzy
Klíčová slova anglicky waste management; environmental assessment; payback period; solid pyrolysis residues
Štítky IF, KEM6, RIV16
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 2. 9. 2016 14:05.
Anotace
Huge quantities of waste cellulose fibres are being produced in textile, food and particularly paper industries. Their incineration without a costly external increase of the combustion temperature raises environmental concerns because hazardous substances may be formed due to the fact that commercially produced biomass is routinely exposed to excessive amounts of agrochemicals. Fermentation techniques are also unfavourable as the naturally low biodegradability of cellulose requires energy-intensive pretreatment, long hydraulic retention times and heating of huge volumes or costly catalysts. A technical-economic assessment was carried out in a newly developed pyrolysis apparatus that prevents production of tar and flue gases and produces exclusively solid pyrolysis residues. It was confirmed that such a solution could be economically and environmentally beneficial.
Anotace česky
Obrovské množství odpadních celulózových vláken vzniká v textilním, potravinářském a zejména papírenském průmyslu. Jejich spalování bez nákladného externího navýšení teploty spalování vyvolává obavy o životní prostředí, protože se mohou vytvářet nebezpečné látky vzhledem k tomu, že komerčně vyráběná biomasa je běžně vystavena nadměrnému množství agrochemikálií. Fermentační techniky jsou také nevýhodné, protože přirozeně nízká biologická rozložitelnost celulózy vyžaduje energeticky náročné předzpracování, dlouhé hydraulické retenční časy, zahřívání velkých objemů nebo nákladné katalyzátory. Technicko-ekonomické hodnocení bylo provedeno v nově vyvinutém pyrolýzním zařízení, které brání produkci dehtu a spalin a produkuje výhradně pevné zbytky pyrolýzy. Bylo potvrzeno, že takové řešení může být hospodárné i prospěšné pro životní prostředí.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 11:18