LIŽBETINOVÁ, Lenka and Qi. HUDEČKOVÁ. Etika a obchodní jednání na čínských trzích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 98 pp. ISBN 978-80-7468-094-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Etika a obchodní jednání na čínských trzích
Authors LIŽBETINOVÁ, Lenka and Qi. HUDEČKOVÁ.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 98 pp. 2015.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-094-6
Tags KCRM3
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 7/4/2016 15:15.
Abstract
Vysokoškolská učebnice „Etika a obchodní jednání na čínských trzích“ je určena studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, oboru Ekonomika podniku, se specializací Čínské trhy. Učebnice se zaměřuje na problematiku obchodní etikety a přístupu k obchodním jednáním s čínskými partnery na mezinárodní úrovni. Tato problematika je přehledně rozdělena do dvanácti kapitol. Prostudovanou tématiku je možné si zopakovat pomocí otázek, které jsou zařazeny na závěr každé kapitoly. V této učebnici se čtenáři můžou obeznámit se základními pravidly chování a důvody odlišného způsobu jednání čínských obchodních partnerů. V učebnici nechybí ani témata týkající se navazování kontaktu, neverbální komunikace, stolování či přijímání čínských hostů. Základní informace jsou částečně shrnuty v poslední kapitole, která se zaměřuje na základní tabu pro čínskou společnost.
PrintDisplayed: 29/11/2022 16:40