CHLÁDEK, Petr and Dana SMETANOVÁ. Využití testů s výběrem správné odpovědi v matematice (Use of multiple choice tests in mathematics). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 141-144. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití testů s výběrem správné odpovědi v matematice
Name (in English) Use of multiple choice tests in mathematics
Authors CHLÁDEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000513
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) testování studentů; testy s výběrem správné odpovědi; pravděpodobnost
Keywords in English testing of students; multiple choice tests; probability
Tags KPV1, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 13:11.
Abstract
Článek se věnuje testování studentů matematiky pomocí testů s výběrem správné odpovědi. Jedná se o využití jedné části e-learningu používané u studentů kombinované formy. Je zde popsána metodika tvorby takových testů, která je následována statistickým vyhodnocením a rozborem úspěšnosti studentů. Jsou zde prezentovány nejčastější typy chyb v testech. Je diskutována vhodnost tohoto typu testování zejména u studentů kombinované formy vysokoškolského studia.
Abstract (in English)
The paper concerns the case of multichoice tests in mathematics. We present the use of one of the e-learning part used by students of the combined form. The construction such a test is described here. Final part analyses successfulness of students and statistical evaluation of testing. In the paper there are presented the most common types of errors in tests. We discussed the appropriateness of this type of testing, especially for students of the combined form of higher education.
PrintDisplayed: 19/9/2021 06:43