Informační systém VŠTE
KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Vztah univerzitních studentů k chemickým poznatkům (Attitude of university students to chemistry knowledge). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč. 8, No 1, p. 225-232. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah univerzitních studentů k chemickým poznatkům
Name (in English) Attitude of university students to chemistry knowledge
Authors KLEPANCOVÁ, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000512
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) chemie; dotazníkový průzkum; využití poznatků
Keywords in English chemistry; questionnaire research; utilization of knowledge
Tags KPV1, KSTR5, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/4/2016 19:15.
Abstract
Příspěvek popisuje výzkumu mezi studenty na UP v Olomouci, ve kterém byl pomocí dotazníku zjišťován jejich vztah k chemii. Zkoumaly jsme dvě skupiny studentů a mezi sebou porovnávaly. V jedné byly pouze studenti chemie a v druhé studenti, kteří na VŠ chemii nestudují. Zaměřily jsme se zejména na to, zda studenti v obou skupinách mají pozitivní vztah k chemii a využívají chemické poznatky v běžném životě.
Abstract (in English)
The paper describes the results of research among students at Palacký University in Olomouc, whose relationship to chemistry was investigated by questionnaire. During the research activity, two different groups of respondents were examined and compared. First group of respondents included the students of chemistry and the second one included students that does not have chemistry as a main focus during their study at university. The research was mainly focused on whether students use gained chemistry knowledge in their everyday life.
Displayed: 1/12/2021 20:20