BIBA, Vladislav and Dana SMETANOVÁ. Zkoumání vztahu k matematice pomocí testu nezávislosti (A research on students‘ attitude towards mathematics). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 27-30. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkoumání vztahu k matematice pomocí testu nezávislosti
Name (in English) A research on students‘ attitude towards mathematics
Authors BIBA, Vladislav (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000511
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) matematika; dotazníkový průzkum; statistický test nezávislosti
Keywords in English mathematics; questionnaire research; statistics independence test
Tags KPV1, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 12:50.
Abstract
V příspěvku popisujeme vyhodnocení dotazníkového výzkumu vztahu k matematice, který proběhl u studentů chemických oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyhodnocení jsou provedena pomocí testu nezávislosti.
Abstract (in English)
The paper describes the results of research among students of chemistry at Palacky University in Olomouc, whose attitude to mathematics was investigated by a questionnaire. We focused on connections between responses using statistical test of independence.
PrintDisplayed: 19/9/2021 07:15