LIŽBETINOVÁ, Lenka and Margaréta NADÁNYIOVÁ. Využitie nových informačno-komunikačných technológií v marketingovej komunikácii a ich vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 4.-5. október 2011. Rajecké Teplice, 2011. p. 4. ISSN 1336-5878.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využitie nových informačno-komunikačných technológií v marketingovej komunikácii a ich vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku
Authors LIŽBETINOVÁ, Lenka and Margaréta NADÁNYIOVÁ.
Edition Rajecké Teplice, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 4.-5. október 2011, p. 4, 2011.
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 1336-5878
Tags KCRM6, KDO, RPK, SOK, SOK_a
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 10/9/2015 11:48.
PrintDisplayed: 29/11/2021 10:42