KOLMAN, Pavel, Dennis NCHOR, David HAMPEL a Jaroslav ŽÁK. Minimization of Number of Setups for Mounting Machines. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-0-7354-1287-3. doi:10.1063/1.4912953. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Minimization of Number of Setups for Mounting Machines
Název česky Minimalizace počtu nastavení pro montážní stroje
Autoři KOLMAN, Pavel (203 Česká republika, garant), Dennis NCHOR (203 Česká republika), David HAMPEL (203 Česká republika) a Jaroslav ŽÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Melville (New York), International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014, od s. nestránkováno, 4 s. 2015.
Nakladatel American Institute of Physics Publising LLC
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000495
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-7354-1287-3
ISSN 0094-243X
Doi http://dx.doi.org/10.1063/1.4912953
Klíčová slova česky Efektivita výroby; ekonomické dopady; optimalizace
Klíčová slova anglicky Optimization; setup; printed circuit board; SMT machine;
Štítky RIV15, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 11. 1. 2016 10:32.
Anotace
The article deals with the problem of minimizing the number of setups for mounting SMT machines. SMT is a device used to assemble components on printed circuit boards (PCB) during the manufacturing of electronics. Each type of PCB has a different set of components, which are obligatory. Components are placed in the SMT tray. The problem consists in the fact that the total number of components used for all products is greater than the size of the tray. Therefore, every change of manufactured product requires a complete change of components in the tray (i.e., a setup change). Currently, the number of setups corresponds to the number of printed circuit board type. Any production change affects the change of setup and stops production on one shift. Many components occur in more products therefore the question arose as to how to deploy the products into groups so as to minimize the number of setups. This would result in a huge increase in efficiency of production.
Anotace česky
Článek se zabývá problémem minimalizace počtu sestav pro montáž SMT strojů. SMT je zařízení sloužící k sestavení komponent na deskách plošných spojů (DPS) při výrobě elektroniky. Každý typ PCB má jinou sadu komponent, které jsou povinné. Komponenty jsou umístěny v SMT zásobníku. Problém spočívá v tom, že celkový počet složek používaných pro všechny produkty, je větší, než je velikost zásobníku. Proto každá změna vyráběných výrobků vyžaduje úplnou změnu komponent v zásobníku (tj změnu nastavení). V současné době, se počet nastaveních odpovídá počtu tištěných typu plošných spojů. Jakákoliv změna produkce ovlivňuje změnu nastavení a zastaví výrobu na jednu směnu. Mnoho komponent se vyskytuje ve více produktech, proto vyvstala otázka, jak nasadit produkty do skupin tak, aby se minimalizoval počet nastavení. To by mělo za následek obrovské zvýšení efektivity výroby.
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 18:15