FLORIAN, Aleš, Lenka ŠEVELOVÁ a Jaroslav ŽÁK. Influence of environmental Humidity on Mechanical properties of Natural and recycled unbound Materials. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, vol. 63, č. 2, s. 405-409. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563020405. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Influence of environmental Humidity on Mechanical properties of Natural and recycled unbound Materials
Název česky Vliv vlhkosti prostředí na mechanické vlastnosti přírodních a recyklovaných nezpevněných materiálů
Autoři FLORIAN, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka ŠEVELOVÁ (703 Slovensko) a Jaroslav ŽÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis, Brno, Mendel University in Brno, 2015, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000493
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563020405
Klíčová slova česky nízkokapacitní komunikace; konstrukce vozovky; triaxiální test; modul pružnosti; nesoudržné materiály
Klíčová slova anglicky low volume road; pavement; triaxial test; Young modulus; unbound materials
Štítky RIV15, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 7. 7. 2015 07:38.
Anotace
Low volume roads are widely used all over the world. To improve their quality a FEM computer simulation of their behavior is proposed. The input information about mechanical properties of individual materials is crucial for obtaining results as exact as possible. Among others, the mechanical properties are generally dependent on the state of stress and on humidity conditions. For this purpose the cyclic-load triaxial machine testing of cyclic-load performance of materials seems to be a promising test method. The test specimens can be prepared with different amounts of water. Thus modulus of elasticity (Young modulus) of different materials including recycled ones can be measured under the different conditions of horizontal and vertical stresses and under the different humidity conditions. Using the proposed testing procedure the modulus of elasticity of materials used in the newly built low volume road is obtained under the different state of stress as well as humidity conditions set to standard, dry and fully saturated level. Also recycled materials which are able to replace the traditional materials in the pavement are tested. Obtained values of modulus of elasticity can be used in a FEM study of the newly built road
Anotace česky
Nízkokapacitní komunikace jsou využívány po celém světě. MKP počítačová simulace byla použita pro zlepšení jejich kvality. Mechanické vlastnosti jsou všeobecně závislé na stavu napjatosti a vlhkostních podmínkách. Byla navržena testovací metoda pro získávání modulů pružnosti nově navrhovaných nízkokapacitních komunikací při různých stavech napjatosti a různých vlhkostních podmínkách. Dále byly testovány recyklované materiály, které by mohly nahradit tradiční materiály pro konstrukci vozovky.
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 18:23