PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA and Vít PETRÁNEK. The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters. In Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. p. 156-161. ISSN 1022-6680.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters
Name in Czech Laboratorní ověření nasákavosti asfaltových izolačních pásů v závislosti na vybraných parametrech
Authors PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA and Vít PETRÁNEK.
Edition 1. vyd. Curych (Švýcarsko), Advanced Materials Research, p. 156-161, 6 pp. 2015.
Publisher Trans Tech Publications
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 1022-6680
Keywords (in Czech) Asfaltové hydroizolační pásy; tloušťka pásů; plošná hmotnost; asfaltová hmota; povrchová úprava; nosná vložka
Keywords in English Bitumen waterproofing sheets; sheet thickness; areal weight; bitumen substance; surfacing; carrier
Tags KCJ4, KPV1, KST3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 22/6/2015 10:53.
Abstract
This contribution deals with the issue of the weight absorption of bitumen waterproofing sheets. The aim is to determine which parameter the weight absorption depends on, according to the laboratory measurement and the statistical evaluation. This dependence is to be examined based on the results of the weight absorption achieved by the two different testing methodologies . The laboratory measurement was performed on bitumen waterproofing sheets used for waterproofing concrete bridge decks
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá problematikou hmotnostní nasákavosti asfaltových izolačních pásů. Cílem je na základě laboratorních měření a statistického vyhodnocení zjistit, na jakém parametru závisí hmotnostní nasákavost. Tato závislost je zjišťována na výsledcích hmotnostní nasákavosti, které byly dosaženy dvěma různými zkušebními metodikami .Laboratorní měření byla prováděna na asfaltových izolačních pásech, které se používají pro izolaci betonových mostovek .
PrintDisplayed: 1/12/2022 20:28