KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Geometrický pohľad na súčet nekonečných radov (The geometrical view of the sum of infinite series). In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. p. 456-468. ISBN 978-80-227-4314-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geometrický pohľad na súčet nekonečných radov
Name in Czech Geometrický pohled na součet nekonečných řad
Name (in English) The geometrical view of the sum of infinite series
Authors KLEPANCOVÁ, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015, p. 456-468, 13 pp. 2015.
Publisher Slovak University of Technology in Bratislava
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000477
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4314-3
Keywords (in Czech) nekonečno, součet nekonečné řady, vizualizace
Keywords in English Actual infinity; Potential infinity; Sum of the infinite series; Visualization
Tags KPV1, RIV15, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/2/2016 11:17.
Abstract
Prax mnohých pedagógov či závery viacerých štúdií poukazujú na viaceré ťažkosti študentov s dôkladným pochopením pojmu súčet nekonečného radu. Jednou z prekážok, ktorej študenti čelia v súvislosti s pojmami konvergencia a súčet nekonečného radu, je podľa nás stotožnenie pojmov nekonečný a neohraničený. V článku uvádzame niekoľko vizuálnych reprezentácií nekonečných geometrických radov, ktoré môžu študentom pomôcť prekonať uvedené ťažkosti, spojné s dôkladným pochopením tohto pojmu.
Abstract (in Czech)
Praxe spousty pedagogů nebo závěry více studií ukazují na více těžkostí studentů s důkladným pochopením pojmu součet nekonečné řady. Jednou z překážek, které studenti čelí v souvislosti s pojmy konvergence a součet nekonečné řady, je podle nás ztotožnění pojmů nekonečný a neohraničený. V článku uvádíme několik vizuálních reprentací nekonečných geometrických řad, které mohou studentům pomoci překonat uvedené těžkosti spojené s důkladným pochopením tohoto pojmu.
Abstract (in English)
As confirmed by several studies and many practicing teachers, in terms of learning process the sum of the infinite series belongs to difficult and problematic concepts. In our opinion, one of the obstacles that students face in relation to the sum of the infinite series is confusion between terms infinite and unbounded. Several visual representations which may help students overcome some difficulties related to this thorough concept are presented in the submitted contribution.
PrintDisplayed: 20/9/2021 17:15