MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jaroslav ŽÁK, Radka VANÍČKOVÁ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Kateřina MYŠKOVÁ. Techno-economic assessment of processing the cellulose casings waste. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, vol. 17, č. 8, s. 2441-2446. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-015-0941-x. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Techno-economic assessment of processing the cellulose casings waste
Název česky Techno-ekonomické posouzení zpracování bioodpadu
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Simona HAŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Robert ZEMAN (203 Česká republika, domácí), Jaroslav ŽÁK (203 Česká republika, domácí), Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí) a Kateřina MYŠKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Clean Technologies and Environmental Policy, New York, Springer, 2015, 1618-954X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000471
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10098-015-0941-x
UT WoS 000363949300027
Klíčová slova česky celulózová střívka; anaerobní fermentace; pyrolýza; finance; stavebnictví
Klíčová slova anglicky Cellulose casings; Anaerobic fermentation; Pyrolysis; Finance; Building industry
Štítky IF, KEM8, RIV15
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 19. 2. 2016 16:13.
Anotace
Regarding the developed countries, most of the meat products are packed into cellulose, respectively collagen casings. Minor defects or inaccuracies in threading of the shirred casings on the filling machines result in hundreds of meters of extremely lightweight waste. The logistics of such a waste is costly and other expenses are linked with the ongoing processing of the waste—landfilling. Two other methods of waste management of the cellulose casings (anaerobic fermentation and pyrolysis) were biotechnologically analyzed and financially assessed in a commercial scale. The results obtained confirm that, regardless of the chemical nature, the surface treatment technology of the casings significantly hampers the biodegradability. This makes the fermentation technologies time consuming and therefore economically unworkable. Intensive disintegration techniques are therefore necessary. However, the solid residue of the pyrolysis (also called biochar) represents more attractive product.
Anotace česky
Byla provedena rešerše zpracování, logistiky a skladování posuzovaného materiálu. Byly navrženy dvě nové alternativy řízení procesů. Tyto byly podrobeny techno - ekonomickému posouzení. Získané výsledky umožnily se vyjádřit k efektivnosti obou alternativ na základ finančních i celospolečenských ukazatelů.
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 17:37