KABOURKOVÁ, Kristina a Daniela HRICOVÁ. Intensity of law amendments in the field of acounting and its influence practice. In Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 360-369. ISBN 978-80-7435-546-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intensity of law amendments in the field of acounting and its influence practice
Název česky Intenzita změn právních úprav v onlasti účetnictví a její vliv na praxi
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina (203 Česká republika, garant, domácí) a Daniela HRICOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků, od s. 360-369, 10 s. 2015.
Nakladatel Univerzita Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00001461
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7435-546-2
UT WoS 000461417100050
Klíčová slova česky účetnictví; zákony; náklady na školení; novely zákonů
Klíčová slova anglicky accounting; laws; training costs; laws amendments
Štítky KEM3, RIV19, UCE_2, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 27. 5. 2019 09:07.
Anotace
From dissolution of Czechoslovakia, the Czech Republic has begun to use the law in the field of accounting from the year 1993. Since then until now, many amendments have been realized. Even, some laws were changed five times a year. This paper contains information about the number of mentioned amendments. In the next part, there are the results of the questionnaire survey about the impact of the change of the laws on the accountants. In the last part, the reader will be informed with statistical confirmation of hypothesis. The strong relationship is between the working period of accountants in practise and the level of understanding of law amendments. On this basis, this paper is ended by the description of negative impact of frequent changes, especially on entitie and on the accountants who perceive these changes negatively too.
Anotace česky
Po rozdělení Československa v roce 1993 začaly v České republice platit nové účetní předpisy. Od té doby až do současnosti došlo v této oblasti k mnoha změnám. Některé zákony byly novelizovány ročně až pětkrát. Tento dokument obsahuje informace o počtu uvedených změn. V další části jsou výsledky dotazníkového šetření o dopadu změn právních předpisů na účetní pracovníky. V poslední části je čtenář informován o potvrzení hypotézy. Existuje značně silný vztah mezi léty praxe účetních a mezi tím, jak pochopí změny, které vyplývají ze zákonů. Na závěr je uveden popis negativních dopadů, které mají časté změny zákonů.
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2022 23:08