SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Kombinované studium Matematiky I - sonda do názorů studentů. In Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 146-151, 6 s. ISBN 978-80-7290-801-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kombinované studium Matematiky I - sonda do názorů studentů
Název anglicky Combined study of Mathematics I – probe into student´s opinion
Autoři SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků, od s. 146-151, 6 s. 2014.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7290-801-1
Klíčová slova česky matematika; hodnotící systém; zkouška
Klíčová slova anglicky mathematics; evaluation system; exam
Štítky KVP1
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 2. 2015 15:41.
Anotace
Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, ve kterém byly pomocí dotazníku zjišťovány hodnotící názory studentů na výuku předmětu Matematika I v kombinované formě studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění těchto faktů: které z probíraných témat bylo pro studenty snadné nebo naopak obtížné, jaká je jejich připravenost ze SŠ pro pochopení probírané látky, způsob prezentace učiva, jejich názor na hodnotící systém zkoušky.
Anotace anglicky
The paper describes the results of a research of a questionnaire results evaluating students' opinions on the teaching of Mathematics I in combined studies at the Institute of Technology and Businesses in České Budějovice. The research focused mainly on finding these facts: which of the topics was discussed for students easy or difficult, what is their readiness from secondary school for understanding of the subject, the presentation of subject, their opinion on the evaluation system test.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2020 00:14