Informační systém VŠTE
KABOURKOVÁ, Kristina a Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, č. 4, s. 128-133. ISSN 1801-7118.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice
Název anglicky The development of contributions to pension, social insurance and health insurance and income tax from dependent activities for employees in the Czech Republic
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina (203 Česká republika, garant, domácí) a Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Scientia et Societas, Praha, NEWTON College s.r.o. 2014, 1801-7118.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000443
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky zdravotní pojištění; důchodové a sociální pojištění; daň z příjmů ze závislé činnosti
Klíčová slova anglicky health insurence; social and pension insurance; tax on income from dependent activities
Štítky KEM 1 - PRI_1, KEM3, PRI_2, RIV14
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Změněno: 29. 12. 2015 20:30.
Anotace
Důchodové pojištění podporuje občany v období stáří, invalidity či případné ztráty živitele. S účinností od 1. 1. 1996 dle Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění se v rámci důchodového pojištění poskytují důchody starobní, plně a částečně invalidní, vdovské a vdovecké, ale i sirotčí. Důchody manželek, sociální důchody, důchody za výsluhu a důchody přiznané před 1. 1. 1957 jsou vypláceny jako invalidní nebo starobní.
Anotace anglicky
Pension insurance supports citizens in ensuring that in the event of old age, invalidity or loss of a breadwinner. With effect from 1. 1. 1996 (Act No 155/1995 Coll., on pension insurance) within the pension scheme are old-age pensions, fully and partially disabled, widows and orphans. Wiweś pensious, seniority pensious, social pensions and pension granted before 1. 1. 1997 are paid as invalidity or old-age. The aim of the paper is to point out the changes in the calculation of wages in the areas of pensions, social security and health insurance, when in 2008 is to edit the introduction in the calculations. Super-gross wage, on which the calculation is made in a given year.
Zobrazeno: 11. 12. 2023 00:09