ŠÍMA, František. Porovnání zátěže studentů VŠTE v Českých Budějovicích v předmětu Deskriptivní geometrie (Comparison of the Workload of Students of VŠTE (The Institute of Technology and Busi-ness) in České Budějovice in the Subject Descriptive Geometry). In Dva dny s didaktikou matematiky 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. p. 90-99. ISBN 978-80-86843-44-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Porovnání zátěže studentů VŠTE v Českých Budějovicích v předmětu Deskriptivní geometrie
Name (in English) Comparison of the Workload of Students of VŠTE (The Institute of Technology and Busi-ness) in České Budějovice in the Subject Descriptive Geometry
Authors ŠÍMA, František.
Edition 1. vyd. Praha, Dva dny s didaktikou matematiky 2013 : sborník příspěvků, p. 90-99, 10 pp. 2013.
Publisher Univerzita Karlova v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-86843-44-5
Keywords (in Czech) průzkum; deskriptivní geometrie; vyhodnocení zátěže studentů
Keywords in English survey; descriptive geometry; assessment of student ´s workload
Tags KPV2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 23/1/2015 11:09.
Abstract
Článek se zabývá vyhodnocením průzkumu zátěže studentů oboru Stavebnictví na VŠTE v Českých Budějovicích v předmětu Deskriptivní geometrie. Nejdříve je popsán postup získávání dat, potom jejich vyhodnocení a nakonec je ukázán vliv rozdělení intervalů na výsledek hodnocení.
Abstract (in English)
The essay deals with the assessment of a survey concerning the workload of civil engineering students of The Institute of Technology and Business in the subject Descriptive geometry. First, the data acquisition is described, followed by their assessment and a description of the impact that the division of intervals has on the assessment result.
PrintDisplayed: 4/10/2022 22:14