MYŠKOVÁ, Kateřina a Jaroslav ŽÁK. Influence of Technical Parameters of Underpasses and Economical Aspects on Wildlife (Migrations). In MME2014 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 691-696. ISBN 978-80-244-4209-9. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Influence of Technical Parameters of Underpasses and Economical Aspects on Wildlife (Migrations)
Název česky Vliv technických parametrů podchodů a ekonomické aspekty na volně žijící živočichy (migrace)
Autoři MYŠKOVÁ, Kateřina a Jaroslav ŽÁK.
Vydání 1. vyd. Olomouc, MME2014 : Sborník příspěvků, od s. 691-696, 6 s. 2014.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-244-4209-9
Klíčová slova česky Podchody; ekonomické analýzy; logit model
Klíčová slova anglicky Underpasses; economic analysis; logit model
Štítky KST9
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 1. 2015 10:21.
Anotace
Ecological impacts of line structures are increasingly discussed. Underpasses are understood as an important element in ensuring the permeability of motorways. Width, height and length are the main technical parameters that affect the migration of animals. At first glance it is clear that large values of the width and height of the underpass ensure its good functionality, but cause high financial costs. Small values of the underpass length are appropriate in terms of both ecology and economics, but are not realistic. The aim of the article is based on the data using relevant statistical methods to ascertain whether the technical parameters affect the migration of animals and how. A logit model can be an appropriate statistical tool in this case. Authors have got a large amount of data for different types of underpasses obtained using camera systems, spy games and traditional forms of monitoring. Medium and large mammals were mainly objects of interest. Furthermore, the economic impacts of different types of underpasses have been examining.
Anotace česky
Ekologické dopady liniových staveb jsou stále diskutovány. Podchody jsou chápány jako důležitý prvek při zajišťování propustnosti dálnic. Šířka, výška a délka jsou hlavní technické parametry, které mají vliv na migraci zvířat. Na první pohled je zřejmé, že velké hodnoty šířky a výšky podchodu zajišťuje jejich dobré funkce, ale způsobují vysoké finanční náklady. Malé hodnoty délky podjezdu jsou vhodné z hlediska ekologie a ekonomiky, ale nejsou reálné. Cílem článku je založen na údajích za použití příslušných statistických metod zjistit, zda jsou technické parametry ovlivňující migraci zvířat a jak. Logitový model může být vhodný statistický nástroj v tomto případě. Autoři dostali velké množství dat pro různé typy podchodů získaných při použití kamerových systémů, špionážních her a tradiční formy sledování. Střední a velcí savci byli hlavními objekty zájmu. Kromě toho, že ekonomické dopady různých typů podchodů byly zkoumány.
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 16:50