Informační systém VŠTE
VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA. Evaluation of the effectiveness of management at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 1340-1350. ISBN 978-80-87927-04-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluation of the effectiveness of management at the Institute of Technology and Business in České Budějovice
Název česky Hodnocení efektivnosti řízení vysoké školy na příkladu VŠTE v Českých Budějovicích
Autoři VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA.
Vydání 1. vyd. Praha, 12th International Academic Conference : sborník příspěvků, od s. 1340-1350, 11 s. 2014.
Nakladatel International Institute of Social and Economic Sciences (IISES)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87927-04-5
Klíčová slova česky Řízení vysoké školy; excellent top manager systém; strategické; taktické; operativní cíle; efektivnost
Klíčová slova anglicky Management of higher education institutions; excellent top manager system; strategic; tactic; operational objectives; effectiveness
Štítky KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 24. 10. 2014 10:13.
Anotace
The purpose of the article is to evaluate the effectiveness of the Management by Objectives (MBO) system applied at a higher education institution, specifically at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. Generally, effectiveness can be defined as a favourable ratio of inputs and outputs where we are able to measure only the least ineffective value of the attained outputs using a specific number of inputs (however, not the point of absolute effectiveness). For the collection of data we used a management and control system called Excellent Top Manager System (ETMS) which was originally developed as a tool for the registration of the performance of employees working at the Institute of Technology and Business (ITB) in České Budějovice. The ETMS is used at the Institute for the provision of planning, supervising and follow-up evaluation of the fulfilment of objectives set by individual sections, departments as well as by individual employees of the Institute. Considering the quantity of data and the scope of the subject, the article focuses specifically on the effectiveness of the management of teaching, research and other creative activities performed at the Institute of Technology and Business in České Budějovice.
Anotace česky
Cílem článku je hodnocení efektivnosti aplikovaného systému řízení dle cílů (Management By Objectives – MBO) na vysoké škole, konkrétně na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Efektivnost lze obecně definovat jako výhodný poměr mezi vstupy a výstupy, kdy můžeme změřit pouze nejméně neefektivní hodnotu dosažených výstupů za pomocí zcela konkrétního množství vstupů (avšak nikoliv bod absolutní efektivnosti). Pro sběr dat byl využit manažerský a řídící systém nazvaná Excellent Top Manager Systém (ETMS), který byl vyvinut původně jako evidenční nástroj výkonů pracovníků na VŠTE v Českých Budějovicích. ETMS je nyní využíván na vysoké škole pro zajištění plánování, kontrolování a následně i hodnocení plnění cílů jednotlivých úseků, oddělení až po samostatné zaměstnance školy. Vzhledem k množství dat a rozsahu tématu, je práce zaměřena konkrétně na efektivitu žízení pedagogických, výzkumných a dalších tvůrčích aktivit na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Zobrazeno: 22. 10. 2021 18:13