VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – matematice a fyzice (Relationshop of the students to the natural sciencies – mathematics and physics). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 97-104. ISBN 978-80-87952-03-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah studentů k přírodním vědám – matematice a fyzice
Name (in English) Relationshop of the students to the natural sciencies – mathematics and physics
Authors VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků, p. 97-104, 8 pp. 2014.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87952-03-0
Keywords (in Czech) fyzika; matematika; dotazník
Keywords in English physics; mathematics; questionnaire
Tags FYZ_1, FYZ_2, KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/5/2014 08:49.
Abstract
Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, ve kterém byly na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích pomocí dotazníku zjišťovány vztahy studentů kombinované formy studia k přírodním vědám – matematice a fyzice. Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění těchto faktů: zda se jim zdají tyto vědy zajímavé, zda používají fyzikální a matematické poznatky ve svém oboru a běžném životě.
Abstract (in English)
The paper describes the results of a research of a questionnaire results evaluating students´ opinions on the relationship of combined students to the natural sciences – mathematics and physics at the Institute of Technology and Businesses in České Budějovice. The research focused mainly on finding these facts: relationship of the students to the sciences, their interesting to mathematics and physics, using the mathematical and the physical knowledge in their specialization and life.
PrintDisplayed: 7/5/2021 15:08