SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ. Vztah studentů strojírenství k fyzice (Relationship of engineering students to the physics). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 85-90. ISBN 978-80-87952-03-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah studentů strojírenství k fyzice
Name (in English) Relationship of engineering students to the physics
Authors SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků, p. 85-90, 6 pp. 2014.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87952-03-0
Keywords (in Czech) fyzika; dotazník; strojírenství
Keywords in English physics; questionnaire; engineering
Tags FYZ_1, FYZ_2, KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/5/2014 08:49.
Abstract
Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, ve kterém byly na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích pomocí dotazníku zjišťovány vztahy studentů oboru strojírenství k fyzice. Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění těchto faktů: zda se jim zdá fyzika zajímavá, zda používají fyzikální poznatky ve svém oboru a běžném životě.
Abstract (in English)
The paper describes the results of a research of a questionnaire results evaluating students´ opinions on the relationship of engineering students to the physics at the Institute of Technology and Businesses in České Budějovice. The research focused mainly on finding these facts: relationship of engineering students to the physics, their interesting to physics, using physical knowledge in their spcialization and life.
PrintDisplayed: 8/5/2021 02:28