MORKUS, Jaroslav, Rudolf KAMPF a Jiří KOLÁŘ. Zefektivnění řízení projektů. In Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 325-331. ISBN 978-80-7468-059-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zefektivnění řízení projektů
Název anglicky Project management and its more effective
Autoři MORKUS, Jaroslav, Rudolf KAMPF a Jiří KOLÁŘ.
Vydání 1. vyd. Brno, Logi 2013 : sborník příspěvků, od s. 325-331, 7 s. 2013.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-059-5
Klíčová slova česky projektové řízení; projekt; organizace
Klíčová slova anglicky project management; project; organization
Štítky KDL2, LIS, PRJ1, PRJ_1, PRJ_D2
Změnil Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 23. 1. 2014 14:47.
Anotace
Článek se zabývá problémy v oblasti řízení projektů, kde je možné v současné době najít několik aspektů, které vedou k nepříznivým ekonomickým a neekonomickým důsledkům v oblasti projektového řízení. V první oblasti lze popsat v několika málo případech vysokou fluktuaci zaměstnanců na pozicích projektových manažerů a týmových hráčů, samozřejmě i méně významné principy projektového řízení (např. podle metodiky IPMA) a jako další nevýhodou může být uvedené nesprávné nastavení informačního toku, které způsobuje problémy při rozhodování o zaměstnancích, kteří se angažují v konkrétním projektu. Tento článek se snaží popsat ve své podstatě na příkladu jedno z možných řešení, které by mohlo být přijato obecně ve většině firem.
Anotace anglicky
Article discusses the problems in project management, where it is currently be able to find several aspects that lead to adverse the economic and the non-economic consequences in the project management. In the first region can be described in a few cases high turnover of staff in positions of the project managers and the team players, of course also non-significant principles of project management (e.g. according to the methodology IPMA) and as further downside can be called the wrong set of an information flow that causes problems in deciding the employees who are related to a specific project. The article tries to describe in his body on the example of the possible solutions which could be adopted in general in the most companies.
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2022 04:55