Informační systém VŠTE
SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 2, s. 143-151. ISSN 1805-9112.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice
Název anglicky Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic
Autoři SLABÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 1805-9112.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000362
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky stakeholder; analýza stakeholderů; identifikace stakeholderů; podniky
Klíčová slova anglicky stakeholder; stakeholder analysis; stakeholder identiffication; enterprises
Štítky A_MAM, MAM_1, MAM_1a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MRS, riv13
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 7. 4. 2014 10:48.
Anotace
Analýza stakeholderů je v současné době, zejména v zahraniční literatuře, považována za velice důležitý aspekt managementu i marketingu současné turbulentní doby. V České republice analýze stakeholderů není však doposud věnována dostatečná pozornost. Tento článek se zabývá právě problematikou analýzy stakeholderů. Cílem tohoto článku je provedení identifikace a detailní analýzy stakeholderů komerčních subjektů v České republice. Veškeré podniky budou rozděleny do skupin mikro, malých, středních a velkých podniků. V rámci těchto kategorií podniků budou zkoumány skupiny stakeholderů, na něž se podniky nejčastěji zaměřují. Dále pomocí analýzy rozptylu a F-testu bude zkoumáno, zda se odpovědi jednotlivých skupin podniků statisticky významně liší, či nikoliv.
Anotace anglicky
Currently the stakeholder analysis, mainly in foreign literature, is considered as a very important aspect of management and marketing in the present turbulent times. There is not enough attention paid to the stakeholder analysis in the Czech Republic. This article deals with the problem of stakeholder analysis. The aim of this article is the stakeholder identication and the detailed analysis of stakeholders of commercial entities in the Czech Republic. All enterprises will be divided into groups of micro, small, medium and large-sized enterprises. In these categories of enterprises stakeholder groups, on which enterprises focus on mostly, will be examined. Further through the analysis of variance and F-test it will be examined if there are statistically signicant dierences among respondent’s answers in each category of enterprises.
Zobrazeno: 2. 10. 2023 13:25