Informační systém VŠTE
ŠOLC, Ladislav. Péče o klíčové zákazníky v prodeji a marketingu. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 440-444. ISBN 978-80-7248-901-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Péče o klíčové zákazníky v prodeji a marketingu
Název anglicky Caring for key customers in sales and marketing
Autoři ŠOLC, Ladislav.
Vydání 1. vyd. Opava, VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků, od s. 440-444, 5 s. 2013.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7248-901-5
Klíčová slova česky kupní síla; konkurence; diferenciace; marketing; logistika; kvalita; statistika; prodej; péče; klíčový zákazník; účetnictví; zboží; turbulentní podmínky
Klíčová slova anglicky key account manager; purchasing power; competition; differentiation; marketing; logistics; quality; statistic; retail; care; key customer; bookkeeping; goods; turbulent conditions
Štítky KEM2, PEK, PRI
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 1. 2014 09:10.
Anotace
Hlavním rysem současnosti je limitovaná kupní síla, jejíž nároky na kvalitu zboží a služeb rostou. Konkurence je silná až vyostřená i vzhledem k sílící odbytové a ekonomické krizi, která sužuje nejen ČR, ale celou Evropu. Obchodníci si stále častěji kladou klíčovou otázku: "Jak výrazně povzbudit poptávku?" Klasické způsoby snížení ceny a diferenciace produktu již nestačí a tržní segmenty jsou předzásobeny zbožím všeho druhu. Moderní strategie musí vycházet z aktuálních a kvalitních informací. Relevantní informace jsou především čísla, která potřebují účetní a pracovníci v logistice. V marketingu se upouští od statistických metod (např. Analýza časových řad), neboť tyto metody nepřinášejí v dnešních turbulentních podmínkách potřebný efekt. Systémy sledující podnik z hlediska statistik, či účetnictví, neodpovídají marketingovým požadavkům.
Anotace anglicky
The basic note of presents is the limited purchasing power. Her rights on the goods and services quality increase. Competition is strong and sharped in view of strengthening sales and economic crisis, that pothers not only Czech Republic but all Europe too. Business men make forever the question : "How boldly activate demand?" Conventional manners don’t be sufficient already and market segments are supplied with goods from all over the world. Modern strategy has to flow from current and first-rate advices. Relevant advices are first such numbers, that will be for book-keepers and logistics workers available. In marketing jettisoning from statistical methods (for example time lines analysis), because those methods don’t bring by todayś turbulent conditions necessary effect. Frameworks following the enterprise in light of statistic, or bookkeeping don’t available for todays marketing conditions.
Zobrazeno: 3. 10. 2023 13:38