KABOURKOVÁ, Kristina. Výuka finančního účetnictví a hodnocení znalostí studentů. (Teaching of financial accounting and assessment of students' knowledge.). In Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. p. 163-167.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka finančního účetnictví a hodnocení znalostí studentů.
Name (in English) Teaching of financial accounting and assessment of students' knowledge.
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace : sborník příspěvků, p. 163-167, 5 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) účetnictví; výuka; předkontace
Keywords in English accounting; teyching; account assignment
Tags KEM3, UCE_1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 25/11/2013 10:00.
Abstract
Autorka se ve svém článku zabývá problematikou výuky finančního účetnictví a hodnocením znalostí studentů. Je všeobecně známo, že účetnictví je značně neoblíbené a současně podceňované. Dle názoru autorky je tomu tak proto, že lidé nevědí, jaké ohromné množství potřebných informací lze z účetnictví vyčíst. Pod pojmem účetní si většina lidí představí osobu, která celý den sedí u počítače a dělá práci, kterou nikdo nepotřebuje. Autorka popisuje své zkušenosti z práce účetní i z pedagogické činnosti při výuce tohoto předmětu.
Abstract (in English)
The author in his article deals with the teaching of financial accounting and assessment of students' knowledge. It is well known that accounting is very unpopular and underrated at the same time. According to the author, this is because people do not know what an enormous amount of usefull information can be read from the accounting. The term account, most people imagine a person who sits all day at the computer and doing work that nobody needs. The author describes her experience when working as accounts clerk and from teaching of this subject.
PrintDisplayed: 22/10/2021 17:43