Informační systém VŠTE
KABOURKOVÁ, Kristina and Jiří TUČEK. Postup při výpočtu mezd - vývoj za posledních deset let (Procedure for Calculation of Wages - Development for the Last Ten Years). PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2012, No 2, p. 81-83. ISSN 1211-6378.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postup při výpočtu mezd - vývoj za posledních deset let
Name (in English) Procedure for Calculation of Wages - Development for the Last Ten Years
Authors KABOURKOVÁ, Kristina and Jiří TUČEK.
Edition PEM, Ostrava, Academia Economia, s.r.o. 2012, 1211-6378.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) mzda; sociální pojištění; zdravotní pojištění; daň z příjmu; hrubá mzda
Keywords in English wages; social insurance; health insurance; income tax; goss wage
Tags KEM3, UCE_2, ZMA
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 20/9/2013 13:50.
Abstract
Ve svém článku se budeme snažit na konkrétním příkladu ukázat vývoj změn výpočtu mezd za posledních deset let v České Republice. Ukázat postup při výpočtu mezd a porovnat tuto situaci s vybranými evropskými zeměmi. Zjišťujeme, že v Česku se takřka každoročně tyto postupy výpočtu mění. Naopak ve výpočtu vybraných evropských zemích je v této oblasti situace nestabilní. Nesnažíme se poukazovat na nedostatky, ale nekoncepčnost v postupech těchto výpočtů.
Abstract (in English)
In the article, we will try to show the development of a specific example of calculating changes in wagnes over the last ten years in the Czech Republic. Show how to calculate wages and to compare this situation with the selected European countries. We find that in the Ctech Republic almost every year these procedures calculation changes. By contrast, in selected European countries in this field situation in stable. We’re not trying to point out the flaws, but non-conceptual in the process of these calculations.
Displayed: 1/12/2021 20:19