Informační systém VŠTE
KUČERA, Lukáš. Nové trendy v CRM software. In Hana Vojáčková. Trendy a technologie 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 62-66. ISBN 978-80-87035-63-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové trendy v CRM software
Název anglicky New trends in CRM software
Autoři KUČERA, Lukáš.
Vydání 1. vyd. Jihlava, Trendy a technologie 2012 : sborník příspěvků, od s. 62-66, 5 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-63-4
Klíčová slova česky CRM; trendy; zákazník; software
Klíčová slova anglicky CRM; trends; customer; software
Štítky KCRM2, OBP_1, OBP_2, RVS
Změnil Změnil: Ing. Lukáš Kučera, učo 10600. Změněno: 25. 11. 2013 20:14.
Anotace
Řízení vztahů se zákazníky (CRM) představuje souhrn aktivit, procesů a postupů, jak vytvořit, rozvíjet a udržovat prospěšné vztahy se zákazníky. Celá řada firem si bohužel myslí, že CRM je pouhá implementace CRM software, který vyřeší vše - to bohužel není pravda. CRM software je však velmi důležitý nástroj, který může být firmám užitečným pomocníkem k řízení vztahů se zákazníky. Proto je nutné neustále sledovat trh s CRM software, který se stále vyvíjí, a snažit se o implementaci všech nových trendů, které mohou firmě pomoci zlepšit její pozici na trhu.
Anotace anglicky
Customer relationship management (CRM) is the sum of activities, processes and procedures which are necessary to create, develop and maintain profitable relationships with customers. A number of companies have unfortunately though that CRM is only an implementation of CRM software and this solves everithing - unfortunately it is not true. CRM software is a very important tool that can be a useful business tool for customer relationship management. Therefore, it is necessary to constantly monitor the market for CRM sofware that is still evolving, and try to implement all to implement all the new trends that can help the company to improve its market position
Zobrazeno: 30. 3. 2023 12:51