OUBRECHTOVÁ, Marie. Harmonization of Czech Accounting Legislation on International Financial Reporting Standards for SME. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 94-97. ISBN 978-80-7468-049-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Harmonization of Czech Accounting Legislation on International Financial Reporting Standards for SME
Název česky Harmonizace české účetní legislativy na mezinárodní Standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky
Autoři OUBRECHTOVÁ, Marie.
Vydání České Budějovice, Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu, od s. 94-97, 4 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-049-6
Klíčová slova česky Harmonizace; SME - malé a střední podniky; IFRS - mezinárodní standardy účetního výkaznictví ;výkonnost podniku; účetnictví
Klíčová slova anglicky Harmonization; SME- small and medium-sized companies; IFRS – International Financial Reporting Standard; corporate performance; accounting
Štítky KEM3, UCE_1
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 17. 1. 2013 12:47.
Anotace
Small and medium enterprises (SME) acting in the territory of the EU member states generate more than 2/3 of job positions in the private sector and therefore they are one of crucial factors to public interest. Thereby, harmonization of accounting rules and financial statements and their mutual comparability and comprehensibility is becoming very important. International Accounting Standard Board (IASB) is working on formation and application of standards for SME and these are involved in a working version of standards. The aim of this paper is to analyse questions and problems of SME – unlisted companies within the context of IFRS application. The paper identifies barriers which inhibits the activity of small and medium enterprises in doing business on integrated sale. It is also dealing with suggestion of a conceptual framework for SME in the accounting and tax area.
Anotace česky
Malé a střední podniky (SME) působící na území členských států EU vytvářejí více než 2/3 pracovních míst soukromého sektoru a tímto se stávají jedním z klíčových faktorů veřejného zájmu. Tímto nabývá na významu harmonizace účetních pravidel a účetních výkazů tak, aby byly navzájem srovnatelné a srozumitelné. Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) pracuje na tvorbě a aplikaci standardů pro SME a tyto jsou obsahem pracovní verze standardů. Cílem článku je analýza otázek a problémů SME - nekotovaných společností, v souvislosti s aplikací IFRS. Příspěvek identifikuje bariéry, které tlumí aktivitu malých a střední podniků v podnikání na jednotném tuhu, současně řeší návrh koncepčního rámci pro SME v oblasti účetní a daňové.
VytisknoutZobrazeno: 30. 11. 2021 10:14