MARŠÍK, Martin and Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu (Prediction of financial distress - Beaver Profile Analysis and Altman's model). In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu
Name (in English) Prediction of financial distress - Beaver Profile Analysis and Altman's model
Authors MARŠÍK, Martin and Kristina KABOURKOVÁ.
Edition 1. vyd. Jihlava, Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků, p. 137-140, 4 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-62-7
Keywords (in Czech) beaverova profilová analýza; Altmanův model; Zeta skóre; zemědělské podniky
Keywords in English beaver profile analysis; Altman's model; Zeta score; farms
Tags KEM7, PEK_1, PEK_2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 6/12/2012 14:43.
Abstract
V článku je provedena analýza 98 zemědělských podniků. U těchto společností byla vypočítána Beaverova profilová analýza pro základních pět ukazatelů. Obdobným způsobem byly vypočteny I hodnoty Zeta koeficientu u Altmanova modelu. Průnikem obou výpočtů, bylo určeno 14 podniků, které jsou podle obou metod nejvíce ohroženy a pohybují se na hranici bankrotu
Abstract (in English)
The paper contains an analysis of 98 farms. For these companies, calculated Beaver Profile Analysis for the basic five indicators. Similarly I calculated zeta coefficient from Altman's model. The intersection of the two calculations was determined 14 companies which, according to both methods, the most vulnerable and move near bankruptcy.
PrintDisplayed: 1/12/2021 20:14