MULAČOVÁ, Věra and Ludmila OPEKAROVÁ. E-learningové moduly pro výuku i praxi (E-learning Modules for Education and Business). In Tvorba e-learningových opor na VŠ : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 91-97. ISBN 978-80-87035-54-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learningové moduly pro výuku i praxi
Name (in English) E-learning Modules for Education and Business
Authors MULAČOVÁ, Věra and Ludmila OPEKAROVÁ.
Edition 1. vyd. Jihlava, Tvorba e-learningových opor na VŠ : sborník příspěvků, p. 91-97, 7 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-54-2
Keywords (in Czech) E-learning; modul; projekt; maloobchod; trvale udržitelný rozvoj
Keywords in English e-learning; learning modules; project; retail; sustainable development
Tags KCRM2, OBC, OBP_1, OBP_2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 25/4/2012 15:20.
Abstract
Příspěvek seznamuje s výsledky mezinárodního projektu - EDU-SUS - DE/07/LLP-LdV/TOI/147049 s názvem „Education for Sustainability and Environment for Retail“, pro jehož řešení bylo využito prostředí LSM Moodle. Hlavním řešeným úkolem předkládaného projektu byla aplikace e-learningových výukových a vzdělávacích modulů pro oblast udržitelného rozvoje v maloobchodě pro všechny zúčastněné země (Česká republika, Německo, Belgie, Rumunsko, Holandsko, Řecko) a vyhledávání příkladů dobré praxe. Implementované moduly jsou součástí výukových aktivit v rámci nastaveného studijního programu VŠTE v Českých Budějovicích.
Abstract (in English)
The paper presents results of international project EDU-SUS - DE/07/LLP-LdV/TOI/174049 - "Education for Sustainability and Enviroment for Retail". Platform of LSM Moodle was used as the resolution of this project. The main goal of the project was to create and introduce new e-learning and educational modules of sustainable development for retail management in all participating countries (Czech Republic, Germany, Belgium, Romania, The Netherlands, Greece). The best practice was found in each country too. E-learning modules are implemented into study programmes of Institute of Technology and Business in České Budějovice.
PrintDisplayed: 25/7/2024 00:26