HYNEK, Petr, Petra BEDNÁŘOVÁ a Alena HYNKOVÁ. Kompozitový díl a způsob jeho výroby. 2011. Patent. Číslo: 302900. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 30. 4. 2010. Datum přijetí: 1. 12. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kompozitový díl a způsob jeho výroby
Název anglicky Composite component and method of its production
Autoři HYNEK, Petr (203 Česká republika), Petra BEDNÁŘOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Alena HYNKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Číslo: 302900, Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví, Místo vydání: Praha, Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000254
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky kompozitový díl; vlákno; vakuovací fólie; pevnost kompozitu; mechanická vlastnost a odolnost
Klíčová slova anglicky Composite component; fibre; vacuum foil; strength of the composite; mechanical property; mechanical property and resistance
Štítky KST3, PAP, RIV11, SHM_1, SMC_1
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 13. 2. 2012 11:45.
Anotace
Kompozitový díl podle řešení zahrnuje alespoň dvě na sobě ležící laminy, tj. vrstvy vláknových výstuží (2,2') z dlouhých vláken, prosycené pojivem (3). Podle řešení díl obsahuje alespň jednu oblast s interlaminární vláknovou výstuží (4), tvořenou krátkými vlákny (1) orientovanými v podstatě kolmo k povrchu vláknových výstuží (2,2') lamin. Krátká vlákna (1) se nanáší mezi vláknové výstuže (2,2') ve formě (7) zakryté vakuovací fólií (8) a při odvakuování formy (7) lehkým vakuem se proudem pojiva (3) dostávají do volných prostorů (5) vláknových výstuží (2,2'). Při následném zvýšení podtlaku n hluboké vakuum se odsaje přebytečné pojivo (3) přes separační propustnou fólii (9) do odsávací rohože (10). Dochází k podstatnému zvýšení interlaminární pevnosti kompozitu a tím i k výraznému zlepšení jeho mechanických vlastností, zejména odolnosti proti delaminaci a zvýšení mezní pevnosti v tlaku.
Anotace anglicky
According to the solution, the composite part includes at least two laminas, i.e., layers of fibrous reinforcement (2,2') made of long fibres, saturated with binder (3), lying on each other. The composite contains at least one part with inter-laminar fibrous reinforcement (4) created by short fibres, (1) oriented basically perpendicularly to the surface of the fibrous reinforcement (2,2') of laminas. Short fibres (1) are applied between the fibrous reinforcement (2,2') in a from (7) covered by a vacuum foil. During the de-vacuum process of the form (7) by a light vacuum they get into the empty spaces (5) of the fibre reinforcement (2,2') by a stream of binder (3). At a subsequent increase of suction on the deep vacuum, the excess binder (3) will be sucked off through the separative permeable foil (9) into the suction mat (10). There is a substantial increase of inter-laminar strength of the composite and thus to a significant improvement of its mechanical properties, especially resistance to delamination and marginal increase in compressive strength.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 17:04