ŠÍR, Miloslav, Jiří LÖFFELMANN, Jan VÁCHAL, Miroslav KREJČA, Stanislav ŠKODA, Jan FRELICH a Radka NOVAES VÁCHALOVÁ. Způsob měření vlhkosti materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2011. Patent. Číslo: 302651. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 6. 5. 2008. Datum přijetí: 11. 7. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Způsob měření vlhkosti materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu
Název anglicky Method of measuring of moisture of materials and equipment to carry out this method
Autoři ŠÍR, Miloslav (203 Česká republika), Jiří LÖFFELMANN (203 Česká republika), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, garant), Miroslav KREJČA (203 Česká republika, domácí), Stanislav ŠKODA (203 Česká republika, domácí), Jan FRELICH (203 Česká republika) a Radka NOVAES VÁCHALOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Číslo: 302651, Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví, Místo vydání: Praha, Název vlastníka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000253
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky měření vlhkosti; elektromagnetismus
Klíčová slova anglicky moisture measuring; elektromagnetism
Štítky RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 6. 2. 2012 10:05.
Anotace
Podstata způsobu měření vlhkosti měřeného materiálu interakcí s elektromagnetickým polem vedeným po měrném elektromagnetickém vedení spočívá v tom, že se vytváří interakční prostor s měnitelným objemem pro interakci elektromagnetického pole s měřeným materiálem v různých hloubkách jeho povrchových vrstev, včetně možnosti interakce v celém objemu měřeného materiálu. Stínící a směrovací prvek ohraničuje interakční prostor alespoň z jedné jeho strany a pohybuje se ve směru od interakčního prostoru nebo k interakčnímu prostoru. Zařízení k provádění tohoto způsobu sestává z výše uvedených součástí s ze zdrojové a vyhodnocovací jednotky. Výhoda způsobu a zařízení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že měření není destrukční, je výrazně přesnější než u známých metod a umožňuje měření v různých hloubkách měřeného materiálu.
Anotace anglicky
The essence of how to measure moisture of the measured material interaction with the electromagnetic field led by specific electromagnetic line lies in that it creates an interaction with a variable amount of space for interaction with the electromagnetic fieldof measured material at different depths of its surface layers, including the possibility ofinteraction measured in the bulk material.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 17:12