NOVOTNÝ, Radimír. Některé aspekty při tlakovém řezání materiálů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 215-234. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Některé aspekty při tlakovém řezání materiálů
Název anglicky Some aspects of pressure cutting of materials
Autoři NOVOTNÝ, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000251
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky tlakové řezání; klínový efekt; příčný tah; penetrace do materiálu pevné fáze; namáhání řezem oslabeného profilu
Klíčová slova anglicky pressure cutting; wedge effect; transverse tension; penetration into the solid material; stress on the weakened section profil
Štítky KST3, RIV11
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 24. 1. 2012 17:01.
Anotace
Technologie řezání - zejména pak efektivita rozpojování hmoty z hlediska rychlosti, přesnosti a energetické (ne)náročnosti jejího řezu - náleží nejen k historicky nejstarším projevům uplatňování techniky v nejběžnější praxi, nýbrž i k doposud nejdůležitějším aktivitám většiny výrobních procesů v současné industriální společnosti. Příspěvek se snaží na principech klasické mechaniky objasnit, analyzovat a diskutovat některá hlediska tlakového řezání materiálu.
Anotace anglicky
Technology of cutting - especially efectivness of disintegration of matter in terms of speed, accuracy and energy intensity (modesty) of it's cut - belong not only between the oldest historical manifestations of the applications of techniques in practice, but it's also the most important aktivity of most of the proces in industrial world. This document will focus on clarification, analyzing and discussing of some aspects of pressure cutting of materials.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 17:54