SOMR, Miroslav. Hegelova edukační teorie. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 151 s. ISBN 978-80-87278-80-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hegelova edukační teorie
Název anglicky Hegel’s educational theory
Autoři SOMR, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání České Budějovice, 151 s. 2011.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000248
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-80-2
Klíčová slova česky edukační teorie; vzdělání; pedagogika
Klíčová slova anglicky educational theory; education; pedagogy
Štítky KEM8, RIV11, Z_TEV
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 20. 1. 2012 13:35.
Anotace
Otázka pedagogického významu Hegelovy práce se může zdát přívržencům filosofické čistoty svou myšlenkou absurdní. Lze všeobecně říci, že každý velký filosofický systém obsahuje nějakou pedagogickou teorii. Vycházíme z předpokladu, že Hegelův pedagogický význam je nalezen v jeho filosofii a že existence Hegelova pojmu "Vzdělanost" v sobě zahrnuje fenomenálního ducha. Celá Hegelova duchovní filosofie je jeho vlastní teorie vzdělání, která je vyjádřena jako "Přicházející k sobě samému v jiném". V oboru pedagogiky se ukazuje nejaktuálněji myšlenka, založená na antickém vzoru – myšlenka všeobecného vzdělání. Jeho návrat nepřináší s sebou jen možnost zdolání jednostranného matematicko-logického obsahu reality, nýbrž současně také možnost určitého dialektického tvůrčího přechodu k duchovní koncepci všeobecného vzdělávání k všestrannému a harmonickému rozvoji osobnosti. A v tom spočívá význam výchovy a pedagogiky, což Hegel vyjádřil známým citátem: "Uměním pedagogiky je utvářet v lidech morálku".
Anotace anglicky
The question of the importance of pedagogical work of G.W.F. Hegels may seem absurd to the advocates of philosophic purity of his thought. However, in general, it could be said that every major philosophical system includes a pedagogical theory. We proceed on the assumption that educational significance of Hegel lies in his philosophy and that the essence of Hegel’s concept of education is contained in his Phenomenology of Spirit. The whole of Hegel’s Philosophy of Spirit is actually his own educational theory, which is expressed as "comming to itself in another ego". Most recently, an idea founded on the ancient model has appeared in the field of education - the idea of general education. Its retum brings in not only the possibility of overcoming the one-sided version of the mathematical logical reality, but also the possibility of a creative, dialectical transition to a broader concept of education leading to universal and harmonious development of personality. Therein lies the importance of education and pedagogy, which was expressed by Hegel himself as "The pedagogy is the art of making human beings ethical".
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 16:57