ŠUBRT, Roman, Martin ŠKOPEK, Pavlína CHARVÁTOVÁ, Jan KURC, Bjorn KIERULF, Juraj HAZUCHA, Jiří ČECH, Aleš BROTÁNEK a Rostislav KUBÍČEK. Tepelné mosty : pro nízkoenergetické a pasivní domy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 222 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-4059-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tepelné mosty : pro nízkoenergetické a pasivní domy
Název anglicky Thermal bridges : details for low energy and passive houses
Autoři ŠUBRT, Roman (203 Česká republika, garant, domácí), Martin ŠKOPEK (203 Česká republika), Pavlína CHARVÁTOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan KURC (203 Česká republika), Bjorn KIERULF (578 Norsko), Juraj HAZUCHA (703 Slovensko), Jiří ČECH (203 Česká republika), Aleš BROTÁNEK (203 Česká republika) a Rostislav KUBÍČEK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Praha, 222 s. Stavitel, 2011.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000247
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-247-4059-1
Klíčová slova česky tepelný most; nízkoenergetický dům; pasivní dům
Klíčová slova anglicky thermal bridge; low energy house; passive house
Štítky KST6, RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 19. 1. 2012 15:14.
Anotace
Stavebnictví se v současné době stále více ubírá směrem k co největším úsporám energií a tím i k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. S tím úzce souvisí i problematika tepelných mostů, která je obsahem této publikace. Velmi praktická příručka předkládá projektantům, konstruktérům, dodavatelům staveb i studentům 85 prověřených, spočítaných a funkčních detailů. Stavební detaily respektují českou realitu, české způsoby stavění a obvyklé stavební materiály. Jednotlivé detaily byly vybrány v kritických místech obvodových konstrukcí a prověřeny v několika variantách. Kniha Tepelné mosty - Detaily pro nízkoenergetické a pasivní domy je pokračováním dlouholeté práce Ing. Romana Šubrta věnované tomuto oboru a navazuje na předchozí velmi úspěšné díly.
Anotace anglicky
Building industry has been increasingly heading towards the greatest energy savings and thus towards a construction of low-energy and passive houses. Thermal bridge issue, which is the contents of this publication, is closely related to that. A very practical guide presents to designers, engineers, building contractors and students 85 tested, counted and functional details. Construction details respect the Czech reality, Czech ways of building and usual construction materials. Individual details were selected in critical areas of enclosure walls and checked in several variants. A book Thermal Bridges - Details for Low Energy and Passive Houses is a sequel of years of work of Mr. Roman Subrt focused on this field; the book builds on previous highly successful parts.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 17:14