SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací
Název anglicky Stakeholder management and analysis of stakeholders as an effective tool of improvement of competitiveness of firms and organisations
Autoři SLABÁ, Marie.
Vydání 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky stakeholder; stakeholder management; mapování stakeholderů; stakeholder analýza
Klíčová slova anglicky stakeholder; stakeholder management; stakeholder mapping; stakeholder analysis
Štítky KCRM1, MAM_1, MAM_1a, MAR, MARK, MAR_a, MAZ
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 22. 11. 2011 14:49.
Anotace
Hospodářská krize přinesla celou řadu problémů všem ekonomickým subjektům, které musí čelit ještě tvrdšímu konkurenčnímu prostředí než kdykoli před tím. Proto je třeba hledat nové možnosti a aktivity, kterými by firmy zvyšovaly svou konkurenceschopnost na trhu. Jednou z klíčových aktivit každé firmy by měla být analýza primárních skupin stakeholderů vnitřního i vnějšího prostředí firmy, jejichž důležitost v současném turbulentním prostředí neustále roste. Identifikace klíčových skupin stakeholderů a správná efektivní komunikace s hlavními stakeholdery společnosti se stává významnou konkurenční výhodou jakéhokoliv tržního subjektu. Tento článek je zaměřen na nový progresivní směr stakeholder management a metody mapování klíčových skupin stakeholderů, které je možno efektivně využít v komerční praxi pro zlepšení konkurenční pozice podniků i dalších organizací.
Anotace anglicky
The economic crisis has brought lots of problems to every economic subject. These subjects have to face much more hard competitive fight than any time before. This is a reason why it is necessary to seek for new possibilities and activities by which firms should improve their competitiveness at the market. One of key activities of any firm should be the analysis of primary groups of stakeholders from the internal and external environment of the firm. The importance of these stakeholders has been still growing in a present turbulent environment. The identification of key groups of stakeholders and proper effective communication with main stakeholders of company have become an important competitive advantage of any market subject. This article focuses on a new progressive approach - stakeholder management and methods of mapping of key groups of stakeholders which is possible to effectively use in a commercial practice for the improvement of competitive position of companies and other organisations.
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 10:51