MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR a Miroslav KREJČA. Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině. 2011. Patent. Číslo: 302481. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Datum registrace: 2. 9. 2008. Datum přijetí: 28. 4. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině
Název anglicky Drainage, retention and supply system for regulating the water regime in the landscape
Autoři MAZÍN, Václav (203 Česká republika), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, garant), Monika KOUPILOVÁ (203 Česká republika), Jana MORAVCOVÁ (203 Česká republika), Pavel ONDR (203 Česká republika), Miloslav ŠÍR (203 Česká republika) a Miroslav KREJČA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Číslo: 302481, Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Místo vydání: Praha, Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 10000 1. Natural Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000236
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky drenážní soustava; retence; vodní režim v krajině
Klíčová slova anglicky drainage system; retention; water regime in the landscape
Štítky KEM1, RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 3. 2. 2012 14:34.
Anotace
Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině využívá stávající systematickou drenáž. Na místech odstraněných šachet a přilehlých částí potrubí trubního kanálu se vytvoří tůňky propojené otevřeným meandrovitým korytem. Části přerušeného trubního kanálu a/nebo svodné dreny původní systematické drenáže se zaústí jako přívody vody do tůněk. Soustava má současně odvodňovací i retenční funkci, slouží k napájení hospodářských zvířat i zvěře, pozitivně ovlivňuje biodiverzitu krajiny a její budování je levnější než klasické revitalizace.
Anotace anglicky
Drainage, retention and supply system for regulating the water regime in the country uses existing systematic drainage. In the locations of removed mines and adjacent parts of the pipeline there will created pools connected by open meandering channel. Parts of a broken pipe channel and / or conducting main drains to drain the original systematic lead as water inlets to the pools. The system also has a drainage and retention function, it is used to feed livestock and wild animals, positively affects biodiversity, landscape and the building is cheaper than conventional revitalization.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 17:59