MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR a Miroslav KREJČA. Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadních systémech. 2011. Patent. Číslo: 302474. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 8. 9. 2008. Datum přijetí: 27. 4. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadních systémech
Název anglicky Device for regulating the water regime in wetland systems
Autoři MAZÍN, Václav (203 Česká republika), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, garant, domácí), Monika KOUPILOVÁ (203 Česká republika), Jana MORAVCOVÁ (203 Česká republika), Pavel ONDR (203 Česká republika), Miloslav ŠÍR (203 Česká republika) a Miroslav KREJČA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Číslo: 302474, Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Místo vydání: Praha, Název vlastníka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 10000 1. Natural Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000235
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky mokřady; vodní režim; regulace vodního režimu
Klíčová slova anglicky wetlands; water regime; regulation of water regime
Štítky KEM1, RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 3. 2. 2012 14:40.
Anotace
Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadu má otevíratelný uzávěr v odtoku vody z mokřadu, jehož pohon je ovládán alespoň jedním čidlem hladiny, čidlem okraje, čidlem srážek, čidlem meliorací, čidlem kontaminace, čidlem přítoku, a to buď přímo nebo prostřednictvím řídicí jednotky. Přítok meliorační vody a/nebo přítok povrchové nebo spodní vody může být opatřen dalším otevíratelným uzávěrem s pohonem ovládaným přímo čidly nebo řídicí jednotkou. Při uzavření uzávěru se přítok přepouští obtokem do odtoku do vodoteče. Zařízení komplexně reguluje vodní režim v mokřadu, brání jeho vysušení, přeplavení i kontaminaci z meliorací.
Anotace anglicky
Device for regulating the water regime in wetland has openable closure in effluent water from the wetland, whose drive is controlled by at least one level sensor, sensor edge, rain sensor, sensor irrigation, contamination sensor, flow sensor, either directly or through control unit. Inflow of water reclamation and / or tributary surface water or ground water may be provided with hinged cap with another drive directly controlled by sensors and control unit. With the cap closed, the flow is bypassed to drain into the streams. Equipment comprehensively regulates the water regime in wetland, prevents its drying and contamination from flooded drainage.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 16:20