VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 246 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metody komplexního hodnocení podniku
Název anglicky Methods of Business Evaluation
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 246 s. Finanční řízení, 2011.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000232
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-247-3647-1
Klíčová slova česky Finanční analýza; bonitní a bankrotní modely; index bonity; Altmanova analýza; Tafflerův index
Klíčová slova anglicky Financial analysis; creditworthy and bankruptcy models; solvency index; Altman analysis; Taffler index
Štítky KEM6, RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 22. 6. 2011 17:22.
Anotace
Publikace velmi přehledně představuje a analyzuje metody komplexního hodnocení podniku. Komplexní informace načerpají nejen manažeři, podnikatelé, ale i studenti ekonomických či finančních oborů. V knize čtenáři najdou nejčastěji používané metody, informace o jejich konstrukci a vzniku. V příloze se seznámí s interpretací jejich výsledků na příkladech konkrétních podniků. V úvodu je představena finanční analýza a její základní metody, následují nástroje hodnocení podniku, bonitní a bankrotní modely, ve kterých je přiblížena např. Schmalenbachova společnost, Beaverova a Altmanova analýza či Tafflerův index. Neméně přínosná je i kapitola Ekonomická přidaná hodnota (EVA), která je popsána jak z pohledu manželů Neumaierových, tak Brealeyeho, Myerse, Allena a E. Kislingerové. V poslední části je zmíněn i odlišný typ metody hodnocení podniku, a to metoda Harryho Pollaka.
Anotace anglicky
Publication very clearly presents and analyzes a comprehensive assessment of business methods. Comprehensive information will acquire not only managers, entrepreneurs, students as well as economic and financial fields. In the book readers will find the most frequently used methods, information about their structure and formation. In the annex will be introduced with the interpretation of their results on examples of specific business. In the introduction is presented the financial analysis and its basic methods ,followed by assessment tools company, creditworthy and bankruptcy models, in which is an approximation as Schmalenbach company ,Beaver and Altman analysis or Taffler index. Equally valuable is the chapter Economic Value Added (EVA), which is described in terms of both spouses Neumaier, or Brealey, Myers, Allen and E. Kislinger. In the last part is mentioned as a different type of assessment methods of business evaluation, and it is method of Harry Pollak.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 17:20