KUPILÍK, Václav. Poruchy střech z trapézových plechů s vnitřními žlaby v zimním období. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2010, roč. 2010, 27 12 2010, s. 1-4. ISSN 1801-4399.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poruchy střech z trapézových plechů s vnitřními žlaby v zimním období
Název anglicky Failures of Roofs from Trapezoidal Plates with Internal Gutters in Winter Season
Autoři KUPILÍK, Václav.
Vydání TZB-info, Praha, Topinfo s.r.o. 2010, 1801-4399.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky difuze vodní páry; dvouplášťová střecha; závady; parozábrana; větrací kanálek; údržba střechy; střešní plášť
Klíčová slova anglicky vapour diffusion; cold roof; failures; vapour-barrier; air vent duct; maintenance of roof; roof cladding
Štítky KST2, RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 3. 4. 2012 14:50.
Anotace
V průmyslové výstavbě se ve střešním plášti velmi často uplatňují trapézové plechy ukládané na vazníky, které spolu se sloupy vytvářejí nosnou konstrukci hal. Jejich použití je velmi často provázeno poruchami, a to jak z hlediska odvodnění, tak tepelně vlhkostního režimu ve střešním plášti. Příkladem může být zastřešení ocelové haly se sedlovou střechou a zaatikovými a mezistřešními žlaby, která je v tomto příspěvku analyzována. Příspěvek je též dokumentován výpočtem toku dešťové vody prohnutým žlabem je doplněn návrhem sanace.
Anotace anglicky
Corrugated sheets placed on girders are very often used in industrial construction as roof envelopes. However, their application is sometimes accompanied by failures namely both from dewatering point of view and heat-moisture regime in roof envelope. As example is demonstrated the roofing of steel hall with saddle roof and parapet and valley gutters which is analyse in this paper. The paper is also documented by the calculation of rainwater-flow by deflected gutter and it is completed by the design of maintenance.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 18:09