GALKO, Radim. CAD systémy I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 66 pp. ISBN 978-80-87278-63-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CAD systémy I : studijní opora pro kombinované studium
Authors GALKO, Radim.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 66 pp. 2011.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87278-63-5
Keywords (in Czech) uživatelské prostředí AutoCADu; roletové menu; panel nástrojů; modifikace objektů; hladina; šrafování; kótování; textové poznámky; tabulky; statické bloky; tisk
Keywords in English user interface of the AutoCAD; pull-down menu; toolbars; pallete; modifying of the objects; layer; hatching; dimensioning; text notes; tables; static blocks; print
Tags KPV2
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 14/9/2011 12:03.
Abstract
CAD systémy I popisují základy obsluhy interaktivního grafického systému AutoCAD ve 2D. To znamená především: nastavení uživatelského prostředí a vstupních parametrů výkresu, výklad základních nabídek roletových menu nebo panelů nástrojů, palet, povelové a příkazové funkce, znalost uchopovacích módů, kreslení objektů, modifikace objektů, použití hladin, šrafování, kótování, použití textových poznámek a tabulek, statické bloky, tisk z modelového prostoru.
Abstract (in English)
CAD Systems I descibe the basics of operating of interactive graphic system in 2D AutoCAD. That means especially: Setting up of the user interface and input parameters of a drawing, reading basic menus or pull-down menu, toolbars, palettes, command and order functions, knowledge of gripping modes, drawing objects, modifying objects, using layers, hatching, dimensioning, text notes and use tables, static blocks, print from model space.
PrintDisplayed: 7/10/2022 17:54